วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

Having Sex in the Morning

Having sex in the morning is said to be a great way to begin the day. It leaves both of you lively, chirpy and full of energy. This is the carefully concept of sex therapists and doctors together with yours truly. However it is also known that women prefer sex as a night-time activity whereas man due to the several or more nocturnal erections that he may have had is primed for sex in the morning. The conjecture women prefer sex at night can be traced to early primal instincts and into which we will not go into now.

Sex in the morning has several condition benefits. The Queen's University of Belfast in a study discovered that morning sex decreased the risk of heart attack or stroke by half and improved blood circulation thus reducing blood pressure. That great magazine, New Scientist, has reported a study that claimed morning sex in case,granted safety against microbes that multiply in body secretions.

Sex

Sex in the morning also helps alleviating throbbing head and reducing arthritic pain and inflammation. Yet another study has found that sex in the morning reduced the risk of developing diabetes as each session burns nearby 300 calories. During sex there is an increase in the production of testosterone which not only lifts the mood but makes the bones and muscles stronger.

Having Sex in the Morning

Sex in the morning is also a good inner cosmetic! It will make the face glow and your hair shine and that's because there is an increase in the production of oestrogen and other principal hormones. The Yale School of treatment in a survey of more than 300 couples found that sex particularly in the morning helped sacrifice the risk of endometriosis which is a condition where the tissue that regularly lines the uterus, grows in other areas of the pelvis.

So is sex in the morning the perfect antidote to a host of problems? The reply is yes as long you do not have more than three times a week!!! This is because sex more than thrice a week has a negative impact on the immune ideas and thus lowers resistance. There is one more small but principal issue that needs to be taken care off before you have sex in the morning. Make sure you brush your teeth before sex because there can nothing more off-putting than bad breath!

Having Sex in the Morning

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

SEX VIDEO X ONLINE

SEX Video x onlline เป็นการรวม Video sex online จาก ทั่วโลก มารวมไว้ให้คุณได้ดู แบบง่ายๆ ไม่ต้อง Download สามารถ Click แล้ว เล่นออนไลน์ได้ทันที ภาพภายใน web จะเป็นภาพที่คมชัด ดูแล้วไม่หงุดหงิดกับการมองไม่ชัด ตัวอย่าง VIDEO


ตัวอย่างหน้า webpage


ALL FREE AT

http://vdosex.blogspot.com/